Stödstrumppådragare Benjamin

Ett enkelt redskap, stålställning, för att få på sig stöd- och kompressionsstrumpor. Sätt på stödstrumpan tills hälen är ända uppe vid kanten. Trä i foten och dra samtidigt ställningen emot dig för att få på strumpan på foten. Alternativt kan man stå upp.

485 kr