Glidlakan

Glidlakan är ett ergonomiskt hjälpmedel för personer med smärta eller nedsatt rörelseförmåga. Glidlakanet har ett blankt mittparti med mycket låg friktion. Denna glidyta gör det lättare att ändra ställning i sängen – på egen hand eller hjälp av vårdare. Friktionen minskas vid förflyttning i sidled. I den andra riktningen ger glidytans material och utformning en högre friktion. När man använder Glidlakan underlättas minsta lägesförändring och det medför att blodförsörjningen ökar till utsatta kroppsdelar.

Färg: vit. Vikt: 650g. Total yta: 140x200 cm. Glidyta: 140x60 cm. Spärrskikt: nej. 

Tvättas i 90°. Ej skölj- och blekmedel. 

550 kr